رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه تاریخ دفاع دانشجویان درای واحد پروژه

قابل توجه دانشجویان دانشکده مکانیک و مواد

بر طبق تصمیم شورای دانشکده مهندسی مکانیک و مواد در جهت سلامتی و عدم حضور دانشجو در دانشگاه صنعتی سجاد، دفاع پروژه کارشناسی به صورت مجازی برگزار می گردد. بنابراین مقرر شد که دانشجویان عزیز موارد درج شده در فایل ذیل را در دفاع از پایان نامه خود در نظر بگیرند:

موارد مهمی که باید در نظر بگیرند