خبرها

شهریور ۰۶ چهارشنبه

جلسه دفاع پروژه‌های کارشناسی مهندسی مواد

جلسه دفاع از پروژه‌های کارشناسی دانشجویان مهندسی مواد روز سه شنبه ۱۲ شهریور از ساعت ۱۴ در کلاس ۲۱۷/ ۱ برگزار می‌گردد.

آبان ۰۳ پنج‌شنبه

همایش معرفی رشته مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و مهندسی انرژی

همایش معرفی رشته مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و مهندسی انرژی ویژه دانشجویان ورودی جدید